تبلیغات
ღ♡*♥ღ♡ღ♥ღ *شعر، جک،و اس ام اس طنز. * ღ♥ღ - اس ام اس جمله سازی
اس ام اس جمله سازی

                                                                        
                                       اس ام اس جمله سازی به روز شد
لوستر : من?تا دختر دارم یکی از یکی لوستر!!!

لوبیا : کوچولو بیا!!!

مناجات : مونا جات رو بنداز بخواب!!!

جام جم : من که از خواب پا میشم جامو جم میکنم!!

توکیو : ما که خدیجه رو دوست داریم تو کیو؟!!!

مینا : با قاسم اینا رفتیم بیرون!!!

نجیب : من یه شلوار دارم نه جیب داره نه زیپ!!!

خرچنگ : کره خر چنگ نزن!!!

چیپس : چی پسر خوبی چی پسر خوبی!!!

تلاش : مادرم رفت طلاشو فروخت!!!

بنزین : خوش به حال شما که سوار بنزین!!!

اختاپوس : اوخ تا پوستم نسوخته برم زیر سایه!!!

ابریشم : هوا ابریشم خوبه ها!!!

توله سگ : توله سگ ضربدر عرض سگ برابر است با مساحت سگ

هندونه : هند اونه که بغل پاکستانه

مردان آنجلس : زنانه اینجاست مردانه آن جلست.

شمشیر : فداتشم شیر می خوای ؟؟؟

کاروان : توی حمام هیچوقت دوش کاروان رو نمی کنه

قیمت: مامان بدو تو آشپزخونه كه خورشت قیمت سوخت

اتوبوس : اطو بوس كردم لبم سوخت

مادر : مادر تهران زندگی می کنیم.

فرشاد : روح غضنفر شاد

فرناز : غضنفر ناز نکن

نخ سوزن : من غذا های ایرانی رو دوست دارم نخصوزن چلوکباب

تلاش : چند روز پیش زنم تلاش گم شد

شیشه : ساعت یک ربع به شیشه

ولیعصر : اینجا الان خبری نیست ولی عصر بیا ببین چه جیگر هایی میان

آش : محمدی اش صلوات !

مترو : سر این مترو بگیر!

بلاغت: بلا قد کشیدیا!

شمشیر: پاشم شیر بخورم.

شاملو: امشب شام لوبیا داریم.

کوبیسم: میخو بکوب ایسماعیل.

کشور: با کش ور رفتم خورد تو چشمم.

زنجیر و انجیر : گاهی آدم می خواد زن جیرش بیاد، ان جیرش می آد.

چیپس: چی پسر خوبی!

قباد: بزن بریم بسرعت برق و باد...

ماتیس: مات ایس یور نیم؟

نجیب: کت من نه استرداره نه جیب.

ماشین: بیاین همسایه ما شین.

داشبورد: داییم اومد بچه هاشو ورداشبورد.

صداقت: داشتم تلفنی حرف می زدم صدا قت شد - الو الو صدا قطع شد

ترکش: سیگارروباید ترکش کرد.

پل: چطوری، تپل؟

ابریشم: هوا ابری شم خوبه.

تورج: حقوق گرفتم، رفتم همه رو زدم تو رج!

حمید و فرید: شما با همید؟ چند نفرید؟

رادار:از اینجا به خونه ما راداره.

ریلکس: رفتیم باغ‌وحش با گوریل عکس گرفتیم.

ستیز: موبایل ست ایز آف!

سوسن: من چلوکباب دوست دارم، مخصوصا با سماق!

سینا: با عباس‌اینا رفتیم بیرون.

علی: نشستم رو صندعلی.

کیشمیش: من پسر عموی علی میشم، تو کیشمیشی؟

مناجات: مونا جات رو بنداز بخواب.

مینا و تینا: مامانم اینا با باباتینا رفتن مهمونی.

ترجمه: عنترجمعه کجا بوذی؟

عذاب : ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازست

ساختمون : رفتیم پای بساط حسابی ساختمون

جوراب : بدجور آب خوردم پرید تو گلوم

 کیبورد : کیف من رو کی برد

فرید و مجید و حمید : شما ۲ نفرید به قرآن مجید عین همید

حیدر : دیشب آمدم در خونتون هی در زدم

زنبور و خر و گاو : زنبور خره، گاو منه!

جاسوس : اینجا سوسک هم داره ؟

خمپاره : شلوار من عید غدیر خم پاره شد

شتر : شو ترکی داری ؟ بده ما هم ببینیم

عدس : دیگه ادست شما خسته شدم چه قدر جمله بسازم !!!؟