تبلیغات
ღ♡*♥ღ♡ღ♥ღ *شعر، جک،و اس ام اس طنز. * ღ♥ღ - اگه عاشق کسی شدی..
اگه عاشق کسی شدی..

                               
شکسپیر:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره
اگه برگشت كه ماله توئه
اگر برنگشت، سم كه داری، خودتو بکش!

_________________________________________________santra.mihanblog.com_____.

خوشبین:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره....
نگران نباش، حتماً بر می گرده

_________________________________________________santra.mihanblog.com_____


شکاک:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره....
اگه برگشت، ازش بپرس چرا

_________________________________________________santra.mihanblog.com_____

ناشکیبا:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه تو یه مدتی برنگشت، فراموشش کن

________________________________________________santra.mihanblog.com_____

صبور:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برنگشت، اونقدر صبر کن تا برگرده

_________________________________________________santra.mihanblog.com_____


خوشگذران:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
وقتی برگشت، اگه هنوز عاشقش هستی،
دوباره ولش کن بره
دوباره....

_________________________________________________santra.mihanblog.com_____!!


فروشنده:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، قرارداد ببند، اگه برنگشت، چه خوب، "بعدی!"

________________________________________________santra.mihanblog.com_____


طرفداران آرنولد:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
"حتماً بر می گرده"

_________________________________________________santra.mihanblog.com_____


نماینده بیمه:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش برنامه رو نشون بده،
اگه برگشت، ثبت نامش کن،
اگه برنگشت، پی گیرش شو و هیچ وقت بی خیال نشو

_________________________________________________santra.mihanblog.com_____


فیزیکدان:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، این قانون جاذبه است
اگه برنگشت، یا مقدار اصطکاک بیشتر از نیروی جاذبه است، یا زاویه برخورد بین دو
جسم در زاویه مناسب تنظیم نشده.

_______________________________________________santra.mihanblog.com_____

.
ریاضیدان:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت که 1+1 = 2 (خیلی ساده اس)
اگه بر نگشت،
Y=2X-log (0.46Y^2+(cos( 52/34X))x 5Y^(- 0.5)c)
که c مقدار ثابت زمان بی نهایت بازگشته.

________________________________________________santra.mihanblog.com_____


مدل امروزی:
اگه عاشقه كسی شدی،
بهش نچسب، بزار بره...
اگه برگشت، كه مال توئه!
اگه برنگشت پیداش کن و بکشش!! یا به اداره مهاجرت خبر بده که اون مهاجر غیر
قانونیه

________________________________________________santra.mihanblog.com_____


اگه عاشقه كسی شدی،
برای چی اصلاً ولش می کنی بره؟؟!!
خنگه خدا!*